top of page
LOGO_COCISE_2.png

COCISE-Rolle

Komisioni Këshillëdhënës për Integrimin Zvicër-Jashtë synon të promovojë krijimin dhe zhvillimin e veprimeve dhe aktiviteteve integruese në të gjitha fushat.

Projektet e ndryshme janë të drejtuara të gjitha drejt fuqizimit të qytetarëve të banorëve të huaj.

ambiance-ile-de-la-harpe-rolle-nuit-2.jpg
2IE5Ij-SajUBNn0xMFQh6f.jpg.webp

Giorgio Micello

Presidente de la COCISE
Municipale

IMG_7650.png

Lakhdar Amamra

Délégué à l’intégration
Répondant communal à l’intégration
delegue.integration@rolle.ch 

cv.jpg

......

Membre de la COCISE-Rolle

Cercle gris

......

Membre de la COCISE-Rolle

Cercle gris

......

Membre de la COCISE-Rolle

Cercle gris

......

Membre de la COCISE-Rolle

Cercle gris

......

Membre de la COCISE-Rolle

Cercle gris

Pierre-Gilles Safi 

Membre de la COCISE-Rolle

Cercle gris

Vanessa Aubert 

Membre de la COCISE-Rolle

Cercle gris

Jacques-Robert Meylan 

Membre de la COCISE-Rolle

Cercle gris

Frederico Rapini 

Membre de la COCISE-Rolle

Cercle gris

Arbenita Zejna

Membre de la COCISE-Rolle

Cercle gris

Membre de la COCISE-Rolle

bottom of page