top of page

Të jetosh së bashku në Rolle

Rolle është një qytet që po zhvillohet dhe mirëpritet që nga ajo kohë  me shume  të një shekulli të  të huaj nga e gjithë bota. Programi i integrimit rollois bazohet në plicimin dhe partneritetin me l0ium me të gjithë lojtarët në lokalitet.

...

....

...

Angazhohuni për Rolle

“Fillimi është ende sot. "

Cilësia e mirëqenies së komunitetit varet drejtpërdrejt nga aftësia e banorëve për t'u mobilizuar për qytetin e tyre. Rolle është një qytet ku banorët janë përfshirë në fusha të ndryshme të veprimtarisë. Kjo përbën një pasuri të madhe nëse dëshironi të investoni veten dhe të merrni pjesë në mirëqenien e të gjithëve.

bottom of page